Atlas zbuntowany

Atlas zbuntowany, czyli zadziwiający czytelniczy fenomen

Atlas zbuntowany, czyli tajemnicza książka, która szybko zyskała na popularności i była na językach na rynku czytelniczym przez pierwszy kwartał roku 2022. Trudno wytłumaczalny fenomen, którego nikt się nie spodziewał. Historia napisana kilkadziesiąt lat temu, a dokładniej pierwsze wydanie ujrzało światło dzienne w 1957 roku. Powieść Ayn Rand, prezentująca według oficjalnego przydziału, filozofię obiektywistyczną wychodzi daleko poza narzucone ramy. Pozycja, która doczekała się adaptacji filmowych, podzielonych na 3 części ze względu na obszerność historii w niej opisanej. Pierwsza wyszła na afisze kin już w roku 2011, a więc ponad 50 lat po wydaniu egzemplarza drukowanego, co już stanowi o swoistej sile przebicia i aktualności historii, której dotyka. Ostatnia część zekranizowana w 2014 roku z budżetem prawie 5 milionów dolarów amerykańskich, nakreślona z rozmachem godnym pierwowzoru drukowanego.

 

Książka Atlas zbuntowany

Książka zadziwiająca już samą swoją objętością, na niebagatelne ponad 1000 stron. Już samo to wyróżnia tytuł spośród innych dostępnych na rynku, jednakże nie to powinno nas w niej zadziwiać i skłaniać do zastanowienia. Według opisu znajdującego się w na tyle okładki, to zdumiewająca opowieść o człowieku, który postanowił zatrzymać silnik świata i dokonał tego. To również doskonała historia kryminalna, jednak nie o morderstwie dokonanym na ludzkim ciele, lecz o morderstwie i o odrodzeniu ducha ludzkiego.

 

Rys biograficzny autorki

Ayn Rand, zadziwiająca twórczyni nurtu filozofii obiektywizmu to amerykańska pisarska i filozof pochodząca z rodziny rosyjskich Żydów. Urodzona ponad sto lat temu, pozostająca pod wpływem filozofii Nietzsche, Kanta i Arystotelesa stworzyła powieść daleko wykraczającą poza ramy czasowe i poza okres, w którym dane było autorce żyć. Znana z tego, że stałym wątkiem jej twórczości był obraz bohatera, który mimo przeciwności losy i konfliktów z otoczeniem osiąga wszystkie założone cele, dzięki swojej determinacji, hartowi ducha, pracowitości i wierności etyce obiektywistycznej. Zakłada ona istnienie nagrody za cnotliwe i racjonalne postępowanie w postaci powodzenia w danej kwestii i dziedzinie życia, ale również kary za postępowanie nieetyczne i niemoralne, naruszające swobodę i prawo do wolności i stanowienia o sobie innych osób. Efektem ubocznym złych zachowań będzie autodestrukcja, a także szkody najbardziej dotkliwe, a więc te wyrządzone samemu sobie. Odrzuca więc tym samym ideę grzechu pierworodnego, pojętego jako niczym niezasłużona kara za winę odziedziczoną, która suma summarum jest poza naszym udziałem.

„Atlas zbuntowany” to zdumiewająca opowieść, która mimo upływu czasu i wielu dziejących się aktualnie zmian społecznych i gospodarczych pozostaje wciąż na czasie, gdyż w niespodziewany sposób opisuje zdarzenia, które dzieją się tu i teraz. Cała powieść to opis przygód i perypetii 4 przedsiębiorców, których mianownikiem wspólnym jest to, że działają w szeroko pojętej branży kolejowej. Opowieść zahacza o kontrowersyjne tematy socjalizmu i kwestie gloryfikowania i pomagania słabszym i niesamodzielnym, a karając mocniejszych i lepiej sytuowanych za ich pracowitość i proaktywną podstawę biznesową. Pojawiają się w niej często momenty, w których rząd ingeruje w to, jak biznesy przedsiębiorców mają wyglądać i jak mają się rozwijać.

 

Mechanizmy sukcesu najlepszych przedsiębiorców

Mocny akcent położono na pokazanie jak myślą przedsiębiorcy z krwi i kości odnoszący sukces, a jednocześnie Ci, którzy mogą zostać złamani przez zewnętrzne okoliczności, na które nie mają wpływu, a które mają niebagatelne oddziaływanie na nich i na podejmowane przez nich decyzje. Jak funkcjonują najlepsi przedsiębiorcy, skąd czerpią siłę, inspirację i motywator do działania? Czy jest to okupione chwałą po wsze czasy, czy raczej samotnością i niezrozumieniem? Czy wprowadzanie dziwnych regulacji przez rząd, a także ingerowanie w decyzje przedsiębiorców są przez nich dobrze tolerowane, czy wprawiające w złość, konsternację i dziwne poczucie niemożności wykonania ruchu i wpływania na los swój i swojej firmy?

Trudny temat, jakim jest socjalizm, który wydawać by się mogło jest już za nami, okazuje się mieć wiele cech wspólnych do aktualnej sytuacji politycznej. Położono nacisk na to, jak robienie dobrze każdemu niszczy społeczeństwo i tym samym przemysł. Jak zabija naturalne podziały i naturalne różnice pomiędzy ludźmi pochodzącymi z różnych klas społecznych.
Ukazano w niej również świat, w którym przejęcie rządów przez tych, którzy nic nie wytwarzają i nic nie produkują, czyli polityków, urzędników i mocarzy jest na porządku dziennym. Wszelkie zmiany zachodzące na arenie politycznej, społecznej i gospodarczej odbywają się w aurze poklasku i przy wsparciu mediów, jakim są radio i gazeta. Jednakże również i te niezawisłe, wydawać by się mogło środki przekazu, są skrzętnie pilnowane i sterowane pod względem pojawiających się komunikatów medialnych.

 

Aktualność historii

„Atlas zbuntowany” to pozycja, której historie mogą mieć wiele wspólnego z historiami dziejącymi się na co dzień wokół nas. Podczas czytania wielu z nas może odczuć wspólne mianowniki z przedstawianymi opowieściami, co zdumiewa i zaskakuje. Są to bowiem ciągle niezwykle aktualne dzieje, które mimo innego miejsca, czasu i wydarzeń towarzyszących przemawiają do nas w sposób wielopłaszczyznowy i wielopoziomowy. Zdecydowanie można napisać, że każdy czytelnik w mniejszym lub większym stopniu może utożsamiać się z książką i opowieścią w niej zawartą.
Atlas zbuntowany to propozycja hipnotyzująca, budząca skrajne odczucia i emocje i wywołująca duży znak zapytania jeszcze przed samą lekturą tytułu. Objętość, tytuł, grafika na okładce przedstawiająca tytułowego Atlasa z mitologii greckiej, podtrzymującego sklepienie niebieskie na swoich barkach to dziwne i niepokojące połączenie, jednakże jedno jest pewne: powieść w każdym wywołuje emocje, a to zdecydowany wyróżnik książek wysokich lotów, nie poddających się upływowi czasu i innymi społecznym zawirowaniom.

Pozostała twórczość autorki

Polecamy również inną książkę Ayn Rand wydaną pod obiecującym tytułem „Źródło”. To opowieść o nad wyraz uzdolnionym architekcie, Howardzie Roarku, który nie podporządkowując się powszechnie panującym poglądom i gustom brnie pod prąd i musi mierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. Pomimo wiążącej się z tym samotności i cierpieniu podąża drogą, którą wskazują mu serce i rozum.

Jest to jednak również opowieść o ambicji, władzy, pieniądzach i miłości zdolnej przetrwać wszystko trwać niewzruszenie pomimo zakrętów i problemów. Książka doskonale zaspokoi rozbudzony apetyt czytelników po lekturze Atlasu zbuntowanego i stanowi dalszą pochwałę filozofii obiektywistycznej.

Obie książki znajdziesz w księgarni internetowej selkar.pl